Φρίξον ήλιε, στέναζε γη, η μπόλη ε-αλλού φαν παρκ. (2)+++Φρίξε κλάσ' ανάσαινε+++
η μπόλη ε-αλλού φαν παρκ. (2)Δεν υπάρχουν σχόλια: