Φρίξον ήλιε, στέναξε γη, η μπόλη ε-αλλού φαν παρκ. (1)+++Φρίξε κλάσ' ανάσαινε+++
η μπόλη ε-αλλού φαν παρκ. (1)Δεν υπάρχουν σχόλια: