κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!Προσοχή

όσοι έχετε κάνει αυτό στο πολύμπριζο...

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Δεν υπάρχουν σχόλια: