Σφαγί στα αρχέα ελλινικά


Σφαγί έγιναι στην εξαίταση του μαθίματος αρχέων ελλινικών. Δυαβάστε την ερότιση που βάλαναι στα παιδηά.


Η αναφορά που ακολουθεί ανήκει στον Ιωάννη Πετράκη, υπαστυνόμο του Κιλκίς, ο οποίος στις 7 Απριλίου 1923 αναφέρει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα εγγράφως:

"Λαμπυριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά λίμνην της Δοϊράνης, εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζων δε «σταθήτε, ρε πούστηδες, γαμώ το σταυρό σας» και απαντησάντων «κλάσε μας τα’ αρχίδια», απέδρασαν..."

Ζητείται η μετάφραση του αποσπάσματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: