ο... Πάπας!

Από τον Αρχιερέα της Διαπλοκής, στον...

Πάπα της Διαφθοράς!


Δεν υπάρχουν σχόλια: