Ούτε ο Καραμανλής... δεν αξίζει τέτοιο ρεζιλίκι!!!Ω! Ποία πρωτοτυπία, ω, τι νέες φράσεις, τι μοναδικές διατυπώσεις!
Τι πρωτάκουστα πράγματα, τι φρεσκάδα και σκέψη!

Ωωω, τι στόκος θέε μου...

Ο μονόλογος του Καραμανλή στην παρωδία debate ή καλύτερα d-bait.

Να απολυθεί αμέσως ο ηλίθιος που τον έγραψε. Αμέσως, όμως.
Ούτε ο Καραμανλής... δεν αξίζει τέτοιο ρεζιλίκι!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια: