Το βιβλίο των Ιστολογικών Όντων, Κεφ.6

Το μυκητιοφόρον TROKTIKO (το οποίον είναι αρκετά διαδεδομένον ώσθε ευτυχώς δεν θα αναγκασθούμε να του παραχωρήσομεν σύνδεσμον) θεωρείτω απο διάφορα άλλα ιστολογικά όντα ώς "ενημερωτικόν". Διαθέτη σώμα αρουραίου, κεφάλι τηλεόρασης κε πρωκτόν κιμαδομηχανής. Η ικανότητα του να πολλαπλασιάζετω παρασητικώς είς όλο κε περισσοτέρας λίστας των ιστολογίων έχη δημιουργήση ψευδώς την εντύπωσιν πώς τα...


κροξίματαν που παρουσίαζη ως ειδήσεις είναι διασταυρωμέναν. Δυσθυχώς η αλήθεια αυτή απέχη απείρως περισσότερο απ' οτι απέχη η μύτην μου απο το πλανήτη Τατουίν. Ουδείς πραγματικά εγνωρίζη από που πέρνη την τροφήν την οποιαν καταναλώνη, σίγουρον είναι πάντως πώς είναι πολύς ο κιμάς, Άρη. ΤΡΟΚΤΙΚΑ ως κατοικίδιαν έχουν είς τα παλάτια τους πολλοί βασιλιάδες η μέντορες της τηλεόρασης, ενίοτε δε τρέφονται από τα παράγωγα τους. Τέλος, το TROKTIKO είναι από γεννησιμιού του κωφό κε αυτιστικόν. Μην δοκιμάσθε να το παινέυσθετε, να το κατηγορήσετε, η να του μιλήσετε προσωπικώς, καθ'οτι δεν έχη την δυνατότητα να δέχεται σχολιασμούς.

http://dr-flantzas.blogspot.com/2009/02/6.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: